Bratten Grundejerforening

Bratten Grundejerforening har til formål at varetage hus- og grundejernes interesser, navnlig i forhold til offentlige myndigheder.
 
Grundejerforeningen har påtaget sig ansvaret for:
  • Vedligeholdelse af private fællesveje (grusveje)
  • Oprensning af grøfter ved grusvejene
  • Gennemspuling af rørlagte tilløb til grøfter
  • Oprensning af vandingsområdernes udløb i havet nord for Brattenvej
Udgifterne ved disse tiltag påhviler alene lodsejerne.  Er du medlem betales det via dit kontingent. Er du ikke medlem af grundejerforeningen, vil din andel blive opkrævet særskilt, og udgiften må påregnes at blive væsentlig større end kontingentet.
 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag før påske.
Helle Grandt Aaen